องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานีอนามัย
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 5 คน
เดือนนี้ 129 คน
ปีนี้ 220 คน
ทั้งหมด 220 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (10-07-58)
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของอบต.คลองหินปูน จังหวัดสระแก้ว
       องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการจัดอบรม"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางของ อบต.คลองหินปูน...
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...
  โครงการสตรีคลองหินปูนรู้ทันโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งป...
  โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติด...
  การประชุมร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน...
  นายอำเภอเข้าตรวจเยี่ยมชมสถานีอนามัยคลองหินปูน สถาน...
   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559
  ร่วมมือ ร่วมใจ ผสานใจกันเยี่ยมบ้าน
  โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
   
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.