องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
สถานีอนามัยคลองตาสูตร
สถานีอนามัยคลองหินปูน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  เฃิญชวนชำระภาษี
       เฃิญชวนชำระภาษี
 
  เฃิญชวนชำระภาษี
  การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล คนตกน้ำ จมน้ำ
  เปิดการดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียว(One Health) อ.วัง...
  โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) อบต.คลองหินปู...
  โครงการเพื่อการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาว...
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบป...
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...
  โครงการสตรีคลองหินปูนรู้ทันโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งป...
  โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติด...
  การประชุมร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน...
 
   
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5