องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานกำกับติดตาม/ผลการดำเนินการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางการร้องเรียน
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  กิจกรรมวันผู้พิการสากลประจำตำบลคลองหินปูน
       วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ท่านนายกชาญ โต๊ะสิงห์พร้อมท่านรองนายก ท่านประธานสภา ท่านปลัด สมาชิกอบตและพนักงาน...
 
  กิจกรรมวันผู้พิการสากลประจำตำบลคลองหินปูน
  กิจกรรม"อำเภอยิ้ม"วัดค่ายเจริญ ม.1 ต.คลองหินปูน อ....
  งานบริการทันตสาธารณสุข 62
  ต้อนรับลมหนาวกับทุ่งดอกปอเทือง ณ องค์การบริหารส่วน...
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันส...
  โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ "จั...
  รับมอบโล่ห์รางวัลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน...
  ต้อนรับคณะมาเยี่ยมเยือน เสริมพลังใจ “คลองหินปูนตำบ...
  โครงการส่งเสริม สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ตำบลคลองหิ...
 
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้