องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานกำกับติดตาม/ผลการดำเนินการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ช่องทางการร้องเรียน
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานบริหารงานบุคคล
 
ร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
การจัดองค์ความรู้ (Knowledge Management:KM)
 
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
       วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้...
  โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ประจำปีการศึกษา 2563
  กิจกรรมวันผู้พิการสากลประจำตำบลคลองหินปูน
  กิจกรรม
  งานบริการทันตสาธารณสุข 62
  ต้อนรับลมหนาวกับทุ่งดอกปอเทือง ณ องค์การบริหารส่วน...
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันส...
  โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ "จั...
  รับมอบโล่ห์รางวัลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้