องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ม.ค. 2563 ]17
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 17 ต.ค. 2562 ]22
3 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผด.๒) [ 10 ต.ค. 2559 ]249
4 แบบรายงานผล-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) พ.ศ. 2546 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]232
5 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คตง.) 2546 2559-2560 [ 1 ต.ค. 2559 ]242
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (คตง.๒๕๔๖) [ 7 ต.ค. 2558 ]217
7 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ผด.๒) [ 1 ต.ค. 2558 ]227
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คตง.๒๕๔๖) [ 13 ต.ค. 2557 ]218
9 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 7 ต.ค. 2557 ]231
10 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 1 ต.ค. 2556 ]213
 
หน้า 1|2