องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ [ 30 ก.ย. 2563 ]17
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ [ 2 ก.ย. 2563 ]17
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ม.ค. 2563 ]16
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 17 ต.ค. 2562 ]18
5 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผด.๒) [ 10 ต.ค. 2559 ]16
6 แบบรายงานผล-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) พ.ศ. 2546 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]18
7 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คตง.) 2546 2559-2560 [ 1 ต.ค. 2559 ]18
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (คตง.๒๕๔๖) [ 7 ต.ค. 2558 ]16
9 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ผด.๒) [ 1 ต.ค. 2558 ]17
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คตง.๒๕๔๖) [ 13 ต.ค. 2557 ]18
11 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 7 ต.ค. 2557 ]15
12 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 1 ต.ค. 2556 ]18
13 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (คตง.๒๕๔๖) [ 1 ต.ค. 2556 ]13
14 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดความจุ 12 ลูกบาศ์กเมตร คุณลักษณะเฉพาะ [ 20 มี.ค. 2555 ]13
15 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 20 ม.ค. 2555 ]13
16 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 (ตามแบบ คตง.2546) [ 20 ม.ค. 2555 ]16
17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 20 ม.ค. 2555 ]15
18 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 25 เม.ย. 2554 ]12