องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ย. 2564 ]11
2 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบป 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]20
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 [ 28 พ.ค. 2564 ]21
4 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 19 พ.ค. 2564 ]23
5 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]19
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]21
7 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่3 [ 25 ก.พ. 2564 ]23
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 [ 19 ก.พ. 2564 ]24
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 28 ม.ค. 2564 ]22
10 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา [ 28 ม.ค. 2564 ]24
11 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [ 26 ม.ค. 2564 ]24
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 14 ม.ค. 2564 ]26
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 [ 6 ม.ค. 2564 ]16
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง มอบอำนาจให้ไปกระทำการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน [ 30 ธ.ค. 2563 ]3
15 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 ธ.ค. 2563 ]20
16 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]21
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ระจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 พ.ย. 2563 ]14
18 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ต.ค. 2563 ]18
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ต.ค. 2563 ]3
20 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 18 ก.ย. 2563 ]19
 
หน้า 1|2|3|4