องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9(8) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564/2 [ 12 ก.ค. 2564 ]10
2 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9(8) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]8
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ [ 1 ก.ค. 2564 ]10
4 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 11 มิ.ย. 2564 ]17
5 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 พ.ค. 2564 ]17
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]17
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]16
8 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563) [ 30 ก.ย. 2563 ]22
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาตม 2562-ธันวาคม 2562) [ 30 มิ.ย. 2563 ]21
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2563-มีนาคม 2563) [ 30 มิ.ย. 2563 ]19
11 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 ก.ย. 2562 ]17
12 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผด.๓ งวดที่ ๒ [ 30 มิ.ย. 2560 ]18
13 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผด.๓ งวดที่ ๑ [ 30 มี.ค. 2560 ]22
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผด.6 งวดที่ 2 [ 11 ต.ค. 2559 ]18
15 แบบรายงานผล-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) พ.ศ. 2546 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 [ 11 ต.ค. 2559 ]19
16 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 [ 10 ต.ค. 2559 ]16
17 รายงานผล,แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(คตง.)พ.ศ. ๒๕๔๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 ต.ค. 2559 ]19
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ผด.๖) (งวดที่๑ ตุลาคม - มีนาคม) [ 10 พ.ค. 2559 ]17
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผด.6 งวดที่ 1 [ 10 พ.ค. 2559 ]18
20 ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (คตง.) [ 7 ต.ค. 2558 ]14
 
หน้า 1|2|3