องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผด.๓ งวดที่ ๒ [ 30 มิ.ย. 2560 ]213
2 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผด.๓ งวดที่ ๑ [ 30 มี.ค. 2560 ]214
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผด.6 งวดที่ 2 [ 11 ต.ค. 2559 ]200
4 แบบรายงานผล-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) พ.ศ. 2546 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 [ 11 ต.ค. 2559 ]199
5 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 [ 10 ต.ค. 2559 ]203
6 รายงานผล,แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(คตง.)พ.ศ. ๒๕๔๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 ต.ค. 2559 ]200
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ผด.๖) (งวดที่๑ ตุลาคม - มีนาคม) [ 10 พ.ค. 2559 ]196
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผด.6 งวดที่ 1 [ 10 พ.ค. 2559 ]200
9 ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (คตง.) [ 7 ต.ค. 2558 ]195
10 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (แบบ ผด.๖) งวดที่ ๒ เมษายน - กันยายน [ 7 ต.ค. 2558 ]193
 
หน้า 1|2|3|4