องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาตม 2562-ธันวาคม 2562) [ 30 มิ.ย. 2563 ]66
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2563-มีนาคม 2563) [ 30 มิ.ย. 2563 ]67
3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผด.๓ งวดที่ ๒ [ 30 มิ.ย. 2560 ]290
4 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผด.๓ งวดที่ ๑ [ 30 มี.ค. 2560 ]289
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผด.6 งวดที่ 2 [ 11 ต.ค. 2559 ]277
6 แบบรายงานผล-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) พ.ศ. 2546 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 [ 11 ต.ค. 2559 ]273
7 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 [ 10 ต.ค. 2559 ]279
8 รายงานผล,แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(คตง.)พ.ศ. ๒๕๔๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 ต.ค. 2559 ]271
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ผด.๖) (งวดที่๑ ตุลาคม - มีนาคม) [ 10 พ.ค. 2559 ]266
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผด.6 งวดที่ 1 [ 10 พ.ค. 2559 ]277
 
หน้า 1|2|3|4