องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]21
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนที่ 1) [ 22 มิ.ย. 2563 ]22
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนที่ 2) [ 22 มิ.ย. 2563 ]21
4 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]18
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผด.6 งวดที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]18