องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 17 พ.ค. 2564 ]4
2 รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก ๖ เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63) [ 14 พ.ค. 2564 ]5
3 รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก ๖ เดือน (ม.ค.-มี.ค.64) [ 14 พ.ค. 2564 ]5
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านผู้กองวัชระ) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]61
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ ๒ (ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่แต้ม) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]61
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับลาดยางเดิม บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]57
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ ๕ (ซอยอีแซว) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]57
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองแก หมู่ที่ ๙ เชื่อม บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]53
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ ๑๔ สายหลักต่อเส้นเดิม ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]65
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านคลองหินปูน เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสมบัติ (สายสหกรณ์ฝั่งตะวันออก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 5 ต.ค. 2563 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53