องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านผู้กองวัชระ) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]43
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ ๒ (ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่แต้ม) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]44
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับลาดยางเดิม บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]41
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ ๕ (ซอยอีแซว) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]42
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองแก หมู่ที่ ๙ เชื่อม บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]39
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ ๑๔ สายหลักต่อเส้นเดิม ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 14 ต.ค. 2563 ]47
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านคลองหินปูน เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสมบัติ (สายสหกรณ์ฝั่งตะวันออก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 5 ต.ค. 2563 ]51
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสมบูรณ์ เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาว ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 5 ต.ค. 2563 ]46
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านนำเจริญ (สายสหกรณ์ฝั่งตะวันตก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 5 ต.ค. 2563 ]46
10 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563) [ 30 ก.ย. 2563 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52