องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 17 ก.ย. 2564 ]2
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ [ 16 ก.ย. 2564 ]0
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน [ 16 ก.ย. 2564 ]0
4 ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว [ 16 ก.ย. 2564 ]0
5 ราคากลางโครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์ [ 16 ก.ย. 2564 ]0
6 ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ สระลูกที่ 2 หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ [ 16 ก.ย. 2564 ]0
7 ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ [ 16 ก.ย. 2564 ]0
8 ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนหลังคาสถานีอนามัยคลองหินปูน บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก [ 1 ก.ย. 2564 ]3
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๔ (ซอย ๒) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 20 ส.ค. 2564 ]5
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ ๕ (ซอยข้างวัด) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 20 ส.ค. 2564 ]5
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ ๑๐ เชื่อม บ้านคลองตาสูตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 20 ส.ค. 2564 ]5
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 20 ส.ค. 2564 ]6
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านป้าแก้ว)ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 20 ส.ค. 2564 ]5
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ เชื่อม บ้านคลองแก หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 20 ส.ค. 2564 ]5
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านวังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 20 ส.ค. 2564 ]5
16 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 9 ส.ค. 2564 ]5
17 ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 9 ส.ค. 2564 ]6
18 ประกาศราคากลาง โครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปา PVC บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 9 ส.ค. 2564 ]5
19 รายงานการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก ๓ เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) [ 6 ก.ค. 2564 ]11
20 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) [ 5 ก.ค. 2564 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28