องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 -2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]60
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 12 ก.พ. 2563 ]92
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 -2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 12 ก.พ. 2562 ]195
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 12 ก.พ. 2562 ]212
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่1 [ 27 ก.พ. 2561 ]272
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่1 [ 27 ก.พ. 2561 ]269
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่1 [ 27 ก.พ. 2561 ]275
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 [ 31 มี.ค. 2559 ]289
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560(1) [ 31 มี.ค. 2559 ]272