องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบ่งตามด้าน) [ 24 มิ.ย. 2563 ]0
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบ่งตามแผนงาน) [ 24 มิ.ย. 2563 ]1
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดหลักการและเหตุผล) [ 24 มิ.ย. 2563 ]1
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประมาณการรายรับ) [ 24 มิ.ย. 2563 ]0
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดรายรับ) [ 24 มิ.ย. 2563 ]0
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประมาณการรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]1
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]1
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อบัญญัติรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]1
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดจ่ายจริง) [ 24 มิ.ย. 2563 ]1
10 เอกสารแนบท้าย (ส่วนที่ 1) [ 23 มิ.ย. 2563 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5