องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ย. 2563 ]19
2 อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ย. 2563 ]17
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประมาณการรายรับ) [ 13 พ.ย. 2563 ]19
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประมาณการรายจ่ายแบ่งตามด้าน) [ 13 พ.ย. 2563 ]18
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประมาณการรายจ่ายแบ่งตามด้าน) [ 13 พ.ย. 2563 ]19
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประมาณการรายจ่าย) [ 13 พ.ย. 2563 ]21
7 เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ย. 2563 ]17
8 เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 พ.ย. 2563 ]19
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบ่งตามด้าน) [ 24 มิ.ย. 2563 ]19
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบ่งตามแผนงาน) [ 24 มิ.ย. 2563 ]17
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประมาณการรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]13
12 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดหลักการและเหตุผล) [ 24 มิ.ย. 2563 ]14
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อบัญญัติรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]15
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูลพื้นฐาน) [ 24 มิ.ย. 2563 ]14
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำแถลง) [ 24 มิ.ย. 2563 ]14
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดคำแถลง) [ 24 มิ.ย. 2563 ]14
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำแถลงรายรับ) [ 24 มิ.ย. 2563 ]13
18 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำแถลงรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]14
19 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักการและเหตุผล) [ 24 มิ.ย. 2563 ]13
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดจ่ายจริง) [ 24 มิ.ย. 2563 ]13
 
หน้า 1|2|3