องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.สภาตำบลและอบต.พ.ศ.2537 [ 1 ก.ย. 2562 ]45
2 พรบ.สภาตำบลและอบต ฉบับที่ 6 [ 1 ก.ย. 2562 ]47
3 พรบ.สภาตำบลและอบต ฉบับที่ 7 [ 1 ก.ย. 2562 ]45
4 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 1 ก.ย. 2562 ]48
5 ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 [ 1 ก.ย. 2562 ]47
6 พรบ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 [ 1 ก.ย. 2562 ]47
7 พรบ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 [ 1 ก.ย. 2562 ]47
8 ระเบียบฯวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2562 ]47
9 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 1 ก.ย. 2562 ]50
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2561 ]213
 
หน้า 1|2