องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน [ 13 พ.ค. 2564 ]17
2 รายงานประเมินผลตนเอง (SAR) [ 13 ก.ค. 2563 ]18
3 แผนปฏิบัติการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (ส่วนที่ 1) [ 12 ก.ค. 2563 ]20
4 แผนปฏิบัติการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (ส่วนที่ 2) [ 12 ก.ค. 2563 ]18
5 แผนปฏิบัติการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]30