องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลคลองหินปูน “กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว”


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีความครอบคลุมทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าประจำหมู่บ้าน ร่วมการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ทำให้สามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและจำนวนประชากรสุนัขและแมวได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จึงจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2024-06-13
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-24
2024-05-24
2024-03-22
2024-02-21
2023-11-20
2023-10-29
2023-10-10