องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 189 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 [ 3 เม.ย. 2567 ]14
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 [ 18 มี.ค. 2567 ]15
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.คลองหินปูน [ 23 ก.พ. 2567 ]52
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้งแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 15 ก.พ. 2567 ]17
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]22
6 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ม.ค. 2567 ]48
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 9 ม.ค. 2567 ]24
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]12
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการจัดเก็บ ขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]14
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]33
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]15
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]15
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]11
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]17
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 [ 16 ต.ค. 2566 ]37
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้งแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 [ 16 ต.ค. 2566 ]44
17 ราคากลาง ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาสำหรับผ่าตัดทำหมัน สุนัขแมว สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลคลองหินปูน ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๔ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 4 ก.ย. 2566 ]33
18 ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ย. 2566 ]47
19 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 ส.ค. 2566 ]113
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 [ 29 ส.ค. 2566 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10