องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
 


กิจกรรม “MOI WAST BANK WEEK” มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ได้จัดกิจกรรม “MOI WAST BANK WEEK” มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหินปูน โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประชาชนในชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะริไซเคิล และซื้อขายขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง และนำไปจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชนต่อไป

2024-06-13
2024-06-10
2024-06-04
2024-05-24
2024-05-24
2024-03-22
2024-02-21
2023-11-20
2023-10-29
2023-10-10