องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
ช่องทางร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
 
 
 

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
ชื่อ - นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
อีเมล
มือถือ
ที่ทำงาน
***รายละเอียดแจ้งความคิดเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย