องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]1
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 18 มี.ค. 2567 ]8
3 กำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]7
4 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยแรก ปี 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]13
5 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]13
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]24
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]19
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]33
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]33
10 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]41
11 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]37
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]43
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]40
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]39
15 กำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]34
16 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยแรก ปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]40
17 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]43
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]77
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]78
20 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2564 (เลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการสภา) [ 13 ม.ค. 2565 ]186
 
หน้า 1|2