องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน [ 20 เม.ย. 2566 ]33
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) [ 13 ก.ย. 2565 ]41
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) [ 13 ก.ย. 2565 ]28
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน [ 4 เม.ย. 2565 ]126
5 ประกาศ ขอขยายใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]140
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน [ 13 พ.ค. 2564 ]208
7 รายงานประเมินผลตนเอง (SAR) [ 13 ก.ค. 2563 ]210
8 แผนปฏิบัติการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (ส่วนที่ 1) [ 12 ก.ค. 2563 ]214
9 แผนปฏิบัติการด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 (ส่วนที่ 2) [ 12 ก.ค. 2563 ]216