องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
O15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง(ประกาศต่างๆเกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ)
ข้อมูลทั้งหมด 933 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นมUHT) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียน ๕ คน (เพิ่มเติม) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ – ๓๑) จำนวน ๑๑ วัน [ 7 พ.ค. 2567 ]0
2 ราคากลางอาหารเสริม (นมUHT) สำหรับโรงเรียนบ้านคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๕ – ๓๑) จำนวน ๑๒ วัน [ 3 พ.ค. 2567 ]3
3 ราคากลาง อาหารเสริม(นมUHT) สำหรับโรงเรียนบ้านดอนดินแดง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ – ๓๑ ) จำนวน ๑๑ วัน [ 3 พ.ค. 2567 ]1
4 ราคากลาง อาหารเสริม(นมUHT) สำหรับโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ – ๓๑) จำนวน ๑๑ วัน [ 3 พ.ค. 2567 ]1
5 ราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นมUHT) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ – ๓๑) จำนวน ๑๑ วัน [ 3 พ.ค. 2567 ]0
6 ราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นมUHT) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันที่ ๑๖ – ๓๑) จำนวน ๑๑ วัน [ 3 พ.ค. 2567 ]1
7 ราคากลาง จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล  พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดเข้าโครง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 25 เม.ย. 2567 ]5
8 ราคากลาง จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ไฟลายทางและไฟในเต็นท์ สำหรับวันส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งและวันเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานปลัด [ 24 เม.ย. 2567 ]4
9 ราคากลาง จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลสำหรับประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 23 เม.ย. 2567 ]7
10 ราคากลาง จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลคลองหินปูน ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 22 เม.ย. 2567 ]5
11 ราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน ๓๗ รายการ ของสำนักงานปลัด [ 22 เม.ย. 2567 ]4
12 ราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 17 เม.ย. 2567 ]4
13 ราคากลาง วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ของสำนักปลัด [ 17 เม.ย. 2567 ]5
14 ราคากลาง จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [ 10 เม.ย. 2567 ]10
15 ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำกระดานบอร์ด ของสำนักงานปลัด [ 10 เม.ย. 2567 ]4
16 ราคากลาง จ้างเหมาเช่าเต็นท์และไฟลายทาง ไฟในเต็นท์ สำหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ [ 4 เม.ย. 2567 ]6
17 ราคากลาง จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลสำหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ [ 4 เม.ย. 2567 ]5
18 ราคากลาง ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาสำหรับผ่าตัดทำหมัน สุนัขแมว จำนวน ๒๔ รายการ สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลคลองหินปูน ปี ๒๕๖๗ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 เม.ย. 2567 ]7
19 ราคากลาง จ้างสำรวจข้อมูลประชากรสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลคลองหินปูน ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 29 มี.ค. 2567 ]5
20 ราคากลาง ซื้อวัสดุสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลคลองหินปูน จำนวน ๓ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 29 มี.ค. 2567 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47