องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน/แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]14
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]41
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 2 พ.ค. 2565 ]148
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 2 พ.ค. 2565 ]128
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 28 เม.ย. 2564 ]272
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (หน้าปก) [ 28 เม.ย. 2564 ]250
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (สารบัญ) [ 28 เม.ย. 2564 ]245
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ส่วนที่ 1) [ 28 เม.ย. 2564 ]271
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ส่วนที่ 2) [ 28 เม.ย. 2564 ]270
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ส่วนที่ 3) [ 28 เม.ย. 2564 ]259
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ส่วนที่ 4) [ 28 เม.ย. 2564 ]255
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 28 เม.ย. 2564 ]302
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ปก) [ 28 เม.ย. 2564 ]286
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (สารบัญ) [ 28 เม.ย. 2564 ]282
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ส่วนที่ 1) [ 28 เม.ย. 2564 ]319
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ส่วนที่ 2) [ 28 เม.ย. 2564 ]326
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ส่วนที่ 3) [ 28 เม.ย. 2564 ]316
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ส่วนที่ 4) [ 28 เม.ย. 2564 ]291
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]238
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 (หน้าปก) [ 22 เม.ย. 2564 ]248
 
หน้า 1|2|3