องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 12 เดือน (เมษายน พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567) [ 28 เม.ย. 2567 ]4
2 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566) [ 18 เม.ย. 2566 ]40
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกองคลัง (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) [ 18 เม.ย. 2565 ]105
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) [ 18 เม.ย. 2565 ]115
5 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2564 - มีนาคม พ.ศ.2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]121
6 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]210
7 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]205
8 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]202
9 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]210
10 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนมกราคม พ.ศ.2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]210
11 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]206
12 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]195
13 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]200
14 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]194
15 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนมกราคม พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]184
16 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]189
17 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]201
18 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]195
19 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]198
20 สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]182