องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.คลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 14 มี.ค. 2566 ]38
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.คลองหินปูน [ 1 มี.ค. 2565 ]147
3 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ อบต.คลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 1) [ 12 พ.ค. 2564 ]207
4 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ อบต.คลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 2) [ 12 พ.ค. 2564 ]208
5 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ อบต.คลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 3) [ 12 พ.ค. 2564 ]197
6 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ อบต.คลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 4) [ 12 พ.ค. 2564 ]197
7 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ อบต.คลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 5) [ 12 พ.ค. 2564 ]180
8 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ อบต.คลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 6) [ 12 พ.ค. 2564 ]201
9 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ อบต.คลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 7) [ 12 พ.ค. 2564 ]197