องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 เม.ย. 2566 ]36
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]123
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง [ 13 พ.ค. 2564 ]197
4 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 1 ก.ค. 2563 ]192
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ [ 1 ก.ค. 2563 ]190
6 รายงานการควบคุมภายในฯ (ส่วนที่ 1) [ 1 ก.ค. 2563 ]180
7 รายงานการควบคุมภายในฯ (ส่วนที่ 2) [ 1 ก.ค. 2563 ]211
8 รายงานการควบคุมภายในฯ (ส่วนที่ 3) [ 1 ก.ค. 2563 ]200