องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 

 

 

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองหินปูน