องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 

 

 

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.คลองหินปูน