องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


รับมอบโล่ห์รางวัลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ


วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562
นายชาญ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ได้รับมอบโล่ห์รางวัลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น จาก เรืออากาศเอกอัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 จังหวัดลำพูน