องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ "จังหวัดสะอาด"ตามแนวทาง "ประชารัฐ" โดยใช้หลัก 3Rs ประจำปี 2562


วันจันทร์ที่ 23 ก.ย.62 เวลา 08.30 น.
นายชาญ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ "จังหวัดสะอาด"ตามแนวทาง "ประชารัฐ" โดยใช้หลัก 3Rs ประจำปี 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว