องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562)


วันที่ 2 กันยายน 2562
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดสระแก้วและโรงเรียนกาสรกสิวิทย์จังหวัดสระแก้ว