องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะมาเยี่ยมเยือน เสริมพลังใจ “คลองหินปูนตำบลปลอดภัย”


วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและคณะมาเยี่ยมเยือน เสริมพลังใจ “คลองหินปูนตำบลปลอดภัย” โดยมีท่านนายกชาญ โต๊ะสิงห์ นายก อบต.คลองหินปูน และ ปลัดสายชล กลัดบุบผา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และพานำชมชุมชนปลอดขยะบ้ายค่ายเจริญ และเยี่ยมผู้ป่วยบ้านวังยาวและบ้านคลองตาสูตรพัฒนา