องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


งานบริการทันตสาธารณสุข 62


งานทันตสาธารณสุข สอ.คลองหินปูนได้ออกบริหารเคลือบฟูลออไรด์วานิชให้แก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีและป้องกันฟันผุในเด็ก