องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันผู้พิการสากลประจำตำบลคลองหินปูน


วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ท่านนายกชาญ โต๊ะสิงห์พร้อมท่านรองนายก ท่านประธานสภา ท่านปลัด สมาชิกอบตและพนักงานลูกจ้าง ของอบต.คลองหินปูน ได้ร่วมจัดงานวันผู้พิการสากลประจำตำบลคลองหินปูน เพื่อยกระดับและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ