องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563


วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน