องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประมาณการรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดหลักการและเหตุผล) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อบัญญัติรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูลพื้นฐาน) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำแถลง) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดคำแถลง) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำแถลงรายรับ) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำแถลงรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักการและเหตุผล) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดจ่ายจริง) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
 
|1หน้า 2|3|4|5|6