องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประมาณการรายรับ) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดรายรับ) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]7
4 เอกสารแนบท้าย (ส่วนที่ 1) [ 23 มิ.ย. 2563 ]9
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]8
6 เอกสารแนบท้าย (ส่วนที่ 2) [ 23 มิ.ย. 2563 ]8
7 เอกสารแนบท้าย (ส่วนที่ 3) [ 23 มิ.ย. 2563 ]8
8 เอกสารแนบท้าย (ส่วนที่ 4) [ 23 มิ.ย. 2563 ]8
9 เอกสารแนบท้าย (ส่วนที่ 5) [ 23 มิ.ย. 2563 ]8
10 เอกสารแนบท้าย (ส่วนที่ 6 รายงานการประชุม) [ 23 มิ.ย. 2563 ]8
 
|1|2หน้า 3|4|5|6