องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน [ 24 มี.ค. 2564 ]203
2 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 24 มี.ค. 2564 ]207
3 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย [ 9 ต.ค. 2563 ]191
4 อำนาจหน้าที่ อบต.2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]205
5 คู่มือปฏิบัติงาน [ 23 มิ.ย. 2563 ]185
6 มาตรการการใช้ดุลพินิจ ฯ พ.ศ.2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]196