องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 เม.ย. 2567 ]4
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ก.ย. 2566 ]32
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]34
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]105
5 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]187
6 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 เม.ย. 2564 ]182
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]190
8 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 1 ก.ค. 2563 ]188
9 คำสั่ง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]184