องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่ 684/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน [ 1 ธ.ค. 2566 ]10
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่ 685/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน [ 1 ธ.ค. 2566 ]11
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน [ 1 ธ.ค. 2566 ]12
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ผลการลดพลังงาน [ 1 ธ.ค. 2566 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 1 พ.ย. 2566 ]21
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่ 632 /2566 เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 1 พ.ย. 2566 ]21
7 ช่องทางการร้องเรียน-การติดต่อ [ 11 ก.ย. 2566 ]27
8 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 20 มิ.ย. 2566 ]34
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่ 253 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2566 ]29
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 พ.ค. 2566 ]34
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม [ 7 ต.ค. 2564 ]111
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ก.ย. 2564 ]105
13 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่ 391 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน [ 8 ก.ย. 2564 ]109
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่ 392 / 2564 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน [ 8 ก.ย. 2564 ]116
15 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่ 393 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน [ 8 ก.ย. 2564 ]111
16 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่ 394 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน [ 8 ก.ย. 2564 ]106
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 6 ก.ค. 2564 ]99
18 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ที่ 22 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่การออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ [ 15 ก.พ. 2564 ]113
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 10 ก.ค. 2563 ]112
20 โครงสร้างและการจัดองค์กร อบต.คลองหินปูน [ 17 มิ.ย. 2563 ]257
 
หน้า 1|2