องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบ่งตามด้าน) [ 24 มิ.ย. 2563 ]234
22 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบ่งตามแผนงาน) [ 24 มิ.ย. 2563 ]221
23 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประมาณการรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]219
24 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดหลักการและเหตุผล) [ 24 มิ.ย. 2563 ]232
25 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อบัญญัติรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]234
26 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูลพื้นฐาน) [ 24 มิ.ย. 2563 ]240
27 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำแถลง) [ 24 มิ.ย. 2563 ]231
28 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดคำแถลง) [ 24 มิ.ย. 2563 ]216
29 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำแถลงรายรับ) [ 24 มิ.ย. 2563 ]217
30 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คำแถลงรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]187
31 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หลักการและเหตุผล) [ 24 มิ.ย. 2563 ]190
32 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดจ่ายจริง) [ 24 มิ.ย. 2563 ]181
33 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประมาณการรายรับ) [ 24 มิ.ย. 2563 ]181
34 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดรายรับ) [ 24 มิ.ย. 2563 ]195
35 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดรายจ่าย) [ 24 มิ.ย. 2563 ]199
36 เอกสารแนบท้าย (ส่วนที่ 1) [ 23 มิ.ย. 2563 ]210
37 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]216
38 เอกสารแนบท้าย (ส่วนที่ 2) [ 23 มิ.ย. 2563 ]222
39 เอกสารแนบท้าย (ส่วนที่ 3) [ 23 มิ.ย. 2563 ]210
40 เอกสารแนบท้าย (ส่วนที่ 4) [ 23 มิ.ย. 2563 ]202
 
|1หน้า 2|3|4