องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]17
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]43
3 บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]34
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]155
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]233
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนที่ 1) [ 22 มิ.ย. 2563 ]264
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนที่ 2) [ 22 มิ.ย. 2563 ]250
8 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]236
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผด.6 งวดที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]251