องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 7 ต.ค. 2557 ]296
2 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 1 ต.ค. 2556 ]274
3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (คตง.๒๕๔๖) [ 1 ต.ค. 2556 ]279
4 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาดความจุ 12 ลูกบาศ์กเมตร คุณลักษณะเฉพาะ [ 20 มี.ค. 2555 ]268
5 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 20 ม.ค. 2555 ]249
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 (ตามแบบ คตง.2546) [ 20 ม.ค. 2555 ]266
7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 20 ม.ค. 2555 ]263
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 25 เม.ย. 2554 ]235
 
|1หน้า 2